Szkolenia bhp dla nauczycieli i uczniów

W każdej szkole istnieje obowiązek, aby organizować okresowo szkolenia bhp dla kadry nauczycielskiej. Mają one na celu przekazanie niezbędnych informacji na temat organizowania lekcji i zajęć pozalekcyjnych z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa dzieci.

Szkolenia bhp wskazują miejsca, w których należy zachować wszelkie przepisy, aby zapobiegać zagrożeniom. Dotyczy to w szczególności sali gimnastycznej, gdzie mogą zdarzyć się wypadki, gabinetów przedmiotowych, w których znajdują się odczynniki chemiczne lub palniki gazowe, oraz korytarzy szkolnych podczas przerw międzylekcyjnych.

Szkolenia bhp instruują również o przepisach związanych z organizowaniem wycieczek, postępowaniem w razie wypadku, podają zasady i metody udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zarówno nauczyciele jak też uczniowie przechodzą szkolenia bhp w zakresie postępowania w razie wystąpienia zagrożenia pożarowego, w ostatnim czasie są tendencje, aby wypracować procedury działania na wypadek ataku terrorystycznego.

admin

View more posts from this author